Địa chỉ :  Khu dân cư số 2 - tổ 14 - phường Quang Trung - Tp.Thái Nguyên - T.Thái Nguyên.

Hotline : 02803 843 999 - 0915 959 999 - 0945 979 999